נציגי הסקטור עומדים לרשות העובדים לקבלת ייעוץ והכוונה בנושא זכויות עובדים, דיני עבודה, הכשרה מקצועית ועוד.

אתר הסתדרות המח"ר:  /http://www.machar.co.il 

סמינרים/קורסים/כנסים
מטרת הסמינרים, הקורסים וכו' לדאוג לקידום הכשרת העובדים ולהעשרתם.
מידע בנושא זה ניתן לקבל באתר הסתדרות המח"ר, בקישורית "קרן ידע".

קרן השתלמות
מטרת קרן ההשתלמות לאפשר לעובדים השתלמויות מקצועיות ועיוניות בארץ ובחו"ל.
מידע בנושא זה ניתן לקבל באתר הסתדרות המח"ר.

גמול השתלמות
לגמול השתלמות זכאים עובדים שעומדים בקריטריונים של השכלה ושעות לימוד, כפי שהוגדרו בהסכמי השכר.
מידע בנושא גמול השתלמות (א'+ב') ניתן לקבל באתר הסתדרות המח"ר.

קופת גמל
ההפרשה לקופת הגמל היא בגין רכיבי שכר שאינם פנסיוניים, כגון: הוצאות רכב, טלפון ועוד.
קופת גמל מח"ר מנוהלת בבנק יה"ב. ניתן לקבל פרטים: באתר הסתדרות המח"ר, ובאתר בנק יה"ב http://www.bank-yahav.co.il/yahav