נציגי הסקטור עומדים לרשות העובדים לקבלת ייעוץ והכוונה בנושא זכויות עובדים, דיני עבודה, הכשרה מקצועית ועוד.

כתובת אתר הסתדרות המהנדסים: /http://www.eng.org.il

סמינרים/ קורסים/ כנסים
מטרת הסמינרים, הקורסים וכו' לדאוג לקידום הכשרת העובדים ולהעשרתם.
מידע בנושא זה ניתן לקבל באתר הסתדרות המהנדסים.

קרן השתלמות
מטרת קרן ההשתלמות לאפשר לעובדים השתלמויות מקצועיות ועיוניות בארץ ובחו"ל .פרטים נוספים ניתן לקבל באתר הסתדרות המהנדסים.

גמול השתלמות
לגמול השתלמות זכאים עובדים שעומדים בקריטריונים של השכלה ושעות לימוד, כפי שהוגדרו בהסכמי השכר.
מידע בנושא גמול השתלמות (א'+ב') ניתן לקבל באתר הסתדרות המהנדסים.

קופת גמל
ההפרשה לקופת הגמל היא בגין רכיבי שכר שאינם פנסיוניים :הוצאות רכב, טלפון ועוד.
קופת גמל מהנדסים מנוהלת בבנק יה"ב. מידע על קופת הגמל ניתן לקבל באתר הסתדרות המהנדסים,
ובאתר בנק יה"ב /http://www.bank-yahav.co.il/yahav

קרן השתלמות
מטרת קרן ההשתלמות לאפשר לעובדים השתלמויות מקצועיות בארץ ובחו"ל.