נציגי הסקטור עומדים לרשות העובדים לקבלת ייעוץ והכוונה בנושא זכויות עובדים, דיני עבודה, הכשרה מקצועית ועוד.

אתר הסתדרות מנהלי: /http://www.histadrut.org

סמינרים/קורסים/כנסים
מטרת הסמינרים, הקורסים לדאוג לקידום והכשרת העובדים, ולהעשרתם מידע בנושאים מגוונים. פרטים ניתן לקבל באתר "העמותה לקידום מקצועי – "שחר און" .
כתובת האתר: www.amitnet.co.il

» הצטרפות לעמותות לקידום מקצועי מקנה אפשרות להשתתף בסמינרים בנושאים מגוונים הנערכים בבתי מלון ומשלבים נופש ולימודים, כמו כן ניתן ללמוד בקורסים המאושרים לצורך גמול השתלמות.

» כל עובד זכאי להשתתף בשתי השתלמויות במהלך השנה, בגובה סבסוד של עד 770 ₪ לשתיהן לעובד במשרה מלאה. התשלום מתבצע פעם בשנה כך שעובד שהחל את עבודתו באמצע השנה התשלום יהיה יחסי.

» עובד שאינו מעוניין לצאת לסמינרים, תינתן אפשרות לנצל סכום בגובה של עד 770 ₪ למטרת לימודים והשתלמויות.

» ההצטרפות לאגודה המקצועית אינה כרוכה בתשלום לעובד – המעביד הוא המפריש את הכסף לעמותה.

» עובדים חדשים צריכים למלא את טופס ההצטרפות במדור השמה , עובד שלא ימלא הטופס לא יועבר עבורו כסף.

ימי השתלמות
עובד זכאי למכסת ימי השתלמות 4 ימים בשנה על חשבון ימי השתלמות ולא ע"ח ימי חופשה.
עובד שיוצא להשתלמות עליו למלא טופס אישור לימי השתלמות ולהחזירו לרפרנט משאבי אנוש בצירוף תעודה. ללא התעודה לא יוכל העובד לקבל את ימי ההשתלמות וינוכו לו ימי חופשה.

גמול השתלמות
לגמול השתלמות זכאים עובדים שעומדים בקריטריונים של השכלה ושעות לימוד, כפי שהוגדרו בהסכמי השכר. הגמולים מזכים העובד בתגמול כספי קבוע המשולם ע"י המעסיק.
עובדים בדרוג המינהל זכאים לשני גמולים :גמול א' וגמול מנהלי מיוחד (גמול ב')
ההנהלה מאפשרת לעובדים בדרוג המינהל (דירוג אחיד) לצאת לקורסים לצורך גמול השתלמות מיוחד (גמול ב') על חשבון שעות העבודה, שעתיים האחרונות של יום העבודה (פעם בשבוע).
הנהלה והוועד מעודדים את העובדים שעדיין לא סיימו את גמול ההשתלמות לצאת לקורסים ולצבור שעות לימוד. גמול ההשתלמות מקנה תוספת לשכר ולפנסיה, מאפשר הרחבת ידע ומקנה כלים נוספים לעבודה.

קרן השתלמות
מטרת קרן ההשתלמות לאפשר לעובדים השתלמויות מקצועיות בארץ ובחו"ל.

קופת גמל
לעובדים בדירוג המנהלי יש הפרשה לקופת הגמל, הפרשה לקופה היא בגין רכיבי שכר שאינם פנסיוניים כמו: הוצאות רכב, טלפון ועוד.
העובד יכול לבחור את קופת הגמל .