תיקים וארנקים לנשים

ארנקים וחגורות עור לגברים

בגדי נשים: חולצות ושמלות לאביב, מכנסי אוללה.

המכירה תתקיים אי"ה ביום ראשון י' באדר ב' תשע"ט 17/3/19

בשעות 10:30 – 14:30

בחדר הוועד