נציגי הסקטור עומדים לרשות העובדים לקבלת ייעוץ והכוונה בנושא זכויות עובדים, דיני עבודה, הכשרה מקצועית ועוד.
הועד הינו גוף המייצג את ציבור העובדים המנהלים בפני הנהלת האוניברסיטה, ומכהן בהתאם להוראות תקנון ועד עובדים אשר נערך על-ידי האיגוד המקצועי בהסתדרות החדשה.
מטרת ועד העובדים לפעול בנושאים שוטפים, כללים ופרטניים הנוגעים לתנאי עבודתם ורווחת של העובדים .
למועצת העובדים נבחרים נציגים על-ידי ציבור העובדים בהתאם לשיוכם הסקטוריאלי.


הועד הינו גוף המייצג את ציבור העובדים המנהלים בפני הנהלת האוניברסיטה, ומכהן בהתאם להוראות תקנון ועד עובדים אשר נערך על-ידי האיגוד המקצועי בהסתדרות החדשה.
מטרת ועד העובדים לפעול בנושאים שוטפים, כללים ופרטניים הנוגעים לתנאי עבודתם ורווחת של העובדים .
למועצת העובדים נבחרים נציגים על-ידי ציבור העובדים בהתאם לשיוכם הסקטוריאלי.


אתר הסתדרות מנהלי: /http://www.histadrut.org